Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör, 2 tr. åt gården. Skeppsbron 40

Uppdaterad