Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör, 2 tr. åt gården. Skeppsbron 40

Uppdaterad