Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Frescati. Vetenskapsakademien

Uppdaterad