Foto

Överintendent Carl Möllers villa Bo på Djurgården