Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stadsmuseet i Stockholm

Adolf Fredriks församlingssal. Svenska kyrkans missionsutställning om Afrika. Utställningens intendent Hjalmar Brundin

Uppdaterad