Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stockholms stadsmuseum

Adolf Fredriks församlingssal. Svenska kyrkans missionsutställning om Afrika. Utställningens intendent Hjalmar Brundin

Uppdaterad