Text
Författare: Lundberg, Albert (1868-1939). Stockholms stadsmuseum

Berättelse över utvidgning och ombyggnad av inre delen av Stadsgårdshamnen (från Östra Slussgatan till magasinsbyggnadens östra ända). /av Albert Lundberg

1909 påbörjades arbetet med att lägga järnvägsspår och förstärka Stadsgårdshamnens kajer. Verksamheten hade ökat och därmed var trycket på hamnen stort. Läs mer om ombyggnaden här.
25 sidor. Illustrerad med fotografier och ritningar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad