Foto

Vakttorn för dirigering av spårvägstrafik vid Slussen år 1927.

Tornet, varifrån trafiken över slussbroarna dirigeras, togs i bruk den 21 juni 1922