Foto

Brunnsbacken vid Slussen från söder, år 1927