Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Konstindustriutställningen 1909. Parti av nedre gården med stora fontänen

Uppdaterad