Foto

Konstindustriutställningen 1909. Parti av nedre gården med stora fontänen