Foto

Stockholmsutställingen 1897. Utställningsbyggnad för sjöfart och fiske i bakgrunden