Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Byggnation av tunnelbanan.

Uppdaterad