Karta

HK 27. Karta över Lilla Tallkrogen år 1791

Charta öfver Lilla Tallkrogen med några därtil anslagne lägenheter, på Ersta ägor belägne uti Södermanland, Svartlösa härad och Bränkyrka socken. Daterad i april 1791.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Lasse-Maja på Tallkrogen / Per Anders Fogelström

Lasse-Maja på Tallkrogen / Per Anders Fogelström