Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Försök med TV-sändning i Riksdagshuset. Statsutskottet får ta del av ett program producerat av en arbetsgrupp på Tekniska högskolan

Uppdaterad