Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Blomquist, Åke, Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Bromma flygplats, åskådarläktare. Människor samlade för att se Grace Kellys och furst Rainiers ankomst

Uppdaterad