Foto

Några av Norra Ängbys första småstugor i kvarteret Båtyxan