Foto

Skeppsbroraden till Skeppsbron 20, kv. Bachus till höger