Foto

Hässelby Strand, Strandliden. Ny bebyggelse uppförs längs stranden