Skiss med husgavlar på transparent papper
Ritning

Skiss till Gamla Stockholm 1897

Ur Stadsarkivets samling med kartor och ritningar från Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897.