Skiss med husgavlar på transparent papper
Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Skiss till Gamla Stockholm 1897

Ur Stadsarkivets samling med kartor och ritningar från Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897.

Uppdaterad