Foto

Bostadshus i Ormkärr, Hagsätra

Lamellhus i tegel uppfört 1959-1960 av HSB. Arkitekt är Curt Strehlnert, HSB:s arkitektkontor. I huskroppen finns en gångtunnel klädd i turkos mosaik.