Foto

Norrbro. Kortege med Gustaf VI Adolf och Drottning Juliana av Nederländerna