Flaska, ursprungligen använd till mjölk, av ofärgat, formpressat glas.
Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Mjölkflaska från Mjölkcentralen

Flaska, ursprungligen använd till mjölk, av ofärgat, formpressat glas. Flaskan har Mjölkcentralens signatur, ”MC”, instämplat i glaset. På flaskan har klistrats en beige pappersetikett med svart, vågig ram och två avbildade krusbär, samt texten ”Krusbär 1942” (i rött) och ”ATAMON bevarar frukt och saft” (i svart) inom röd ram. Atamon är ett konserveringsmedel.

Flaskan kommer från Mjökcentralen som bildades 1915 då ett 80-tal mejerier gick samman. Mjökcentralen ägdes gemensamt av mjölkbönderna och var ett försök att få ordning på framförallt Stockholms mjölkhandel som bestod av många små mejerier och mjölkbutiker.  I början av 1970-talet anslöt sig bland annat Lantbrukarnas Mjölkcentral i Göteborg till Mjölkcentralen. 1975 tog man det nya gemensamma namnet Arla, efter den första mjölkhandelsförening som bildades år 1881 på gården Stora Arla i Västmanland.

Flaskan skänktes till Stadsmuseet 1973 i samband med en dokumentation av Akalla storgård. Gården dokumenterades noggrant av fotografer och etnologer varefter stora delar av föremålen från det tjugotalet byggnader som ingick i gårdsanläggningen, tillfördes Stadsmuseets föremålssamling.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad