Foto

Riksdagshuset. Åhörarläktaren vid en riksdagsdebatt