Foto
Fotograf: Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

Riksdagshuset. Åhörarläktaren vid en riksdagsdebatt

Uppdaterad