Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Sachsska Barnsjukhuset

Uppdaterad