Foto

Punkthus i Farsta

Längs gång- och parkstråket i Farsta centrum ligger en rad med punkthus i rött tegel, ritade av Backström & Reinius.