Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Parti av kungliga slottet samt fotografen speglade i kofångare på bil. I bakgrunden Kanslihuset

Uppdaterad