Foto

Parti av kungliga slottet samt fotografen speglade i kofångare på bil. I bakgrunden Kanslihuset