Foto

Höghus i Hagsätra

Bostadshusen på Vintrosagatan uppfördes 1958 för olika privata byggherrar och ritades av Curt Laudon. Bakom husen löper ett smalt parkstråk.