Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Henriksdals Reningsverk. Ingenjör B. Håkansson, vid ett manöverbord i det underjordiska laboratoriet

Uppdaterad