Foto

Henriksdals Reningsverk. Ingenjör B. Håkansson, vid ett manöverbord i det underjordiska laboratoriet