Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stockholms stadsmuseum

Henriksdals Reningsverk. Ingenjör B. Håkansson, vid ett manöverbord i det underjordiska laboratoriet

Uppdaterad