Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Portalen till Iduns Tryckeri AB, Bryggargatan 17

Uppdaterad