Foto

Kand. Herlofson på Tekniska högskolan. Apparaten används vid undersökning av radioeko