Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Karlsson, Yngve. Stadsmuseet i Stockholm

Kand. Herlofson på Tekniska högskolan. Apparaten används vid undersökning av radioeko

Uppdaterad