Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stadsmuseet i Stockholm

Södra Blasieholmshamnen 8, Grand Hotel. Yrkeskvinnors klubbs klubbafton i Spegelsalen. Fr. v. politikern (s) Inga Thorsson, överdirektör Karin Kock, byråinspektör Majsa Andrell och Maud Hasselgren

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad