Kartor över Stockholm
Text
Författare: William-Olsson, William (1902-1990). Stockholms stadsarkiv

William William-Olssons kartserier över Stockholm 1850-1930

Statistik. I W. William-Olssons klassiska studie "Huvuddragen av Stockholms geografiska utveckling 1850-1930" finns ett antal kartserier som illustrerar utvecklingen inom olika områden. Med hjälp av länkarna kan du studera dessa serier som flersidiga pdf-dokument. 

Uppdaterad