Text

Stockholms fångvård / Hjalmar von Sydow

Den här artikeln från 1897 är en tillbakablick på hur stadens hanterande av brottslingar utvecklats från medeltid och framåt. "Fångvård" var ett ganska nytt begrepp när det här skrevs och pekar på hur man under århundradenas gång gradvis ändrat syn på brott och straff. Man kom alltmer att anse att brottslingar inte enbart behövde straffas utan också få hjälp till bättring.

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 1. - 1897. - S. 299-306

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Om verket Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897

Polishjälp - notis om att civila med käppar fått bistå polisen vid demonstration 1902

Polishjälp - notis om att civila med käppar fått bistå polisen vid demonstration 1902