Trafikpolis med cape och vita handskar.
Foto

Vasagatan. En trafikpolis står mitt i gatan och dirigerar trafiken. Vy Vasagatan norr ut mot Norra Bantorget. (T. h. kvarteret Svanen och kvarteret Blåmannen, Centralposthuset).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Polisen dirigerar trafiken på Södermalmstorg

Polisen dirigerar trafiken på Södermalmstorg

Polistjänsten inifrån : minnesanteckningar från polistjänsten under 1900-talet / sammanställd av Lennart Silverbark

Polistjänsten inifrån : minnesanteckningar från polistjänsten under 1900-talet / sammanställd av Lennart Silverbark

Trafikpolis dirigerar trafiken vid Tegelbacken. I fonden Stadshuset.

Trafikpolis dirigerar trafiken vid Tegelbacken. I fonden Stadshuset.