Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Ronninger, Herman (1895-1976). Stockholms stadsmuseum

Blodfläckar i snön och spår av mordet på Kungsklippan 17

Uppdaterad