Foto

Ringdans i stadshuset. Aba firar kamratfest för barn