Text
Författare: Öberg, Hugo (1872-1934). Stockholms stadsbibliotek

De gamla lindarna. / Hugo Öberg

Berättaren bekymrar sig över en grupp gamla lindar som hotas i samband med ett kyrkobygge. Med ledning av att texten är daterad 1906 och det skrivs om två esplanader som går ihop handlar det med stor säkerhet om Gustaf Vasa kyrka. Berättaren vill inte tro att träden ska behöva fällas men så en dag kommer ett antal karlar med yxor, spett, sågar och rep ... 7 sidor.

"De gamla lindarna" ingår i novellsamlingen Gruset grönskar.

Uppdaterad