Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

[Domstolsmål mellan snickargesäller och deras mästare på 1800-talet] Skydd för mästare och varning för uppstudsige gesäller eller Stockholm södre förstads kämners-rätts protocoll och utslag, ang. hall-och manufactur-snickaren Sandström gesällerne Sundman, Hultstrand och Wallén

Den här skriften är ett utdrag ur ett rättsprotokoll från 1830 som gäller ett slagsmål mellan tre snickargesäller och deras mästare. Beskrivningen av slagsmålet är mycket detaljerad:

"… vid det handgemäng, som sålunda uppstått, har Sandström, Sundman, Hultstrand och Wallén, under det Sandström blifvit liggande under Sundman, tilldelat Sandström flere stötar och skuffningar, till dess BoktryckeriKonstförvandten Peter Olof Hultberg, som varit i verkstaden tillstädes, fattat uti den av Gesällerne, som legat ofvanpå …"

De tre misstänkta gesällerna heter Johan Sundman, Johan Petter Hultstrand och Anders Larsson Wallén och de ska måndagen den 4:e oktober 1830 ha ofredat, med slag och ord, deras mästare, hall- och manufactursnickaren Pehr Sandström i hans bostad på Besvärsgatan (ett gammalt smeknamn på Brännkyrkagatans fortsättning västerut mot Ansgariegatan). Snickarmästaren lär ha blivit kallad både "tjocka rackare" och "svinigel".

I slutet av skriften kan man läsa om rättens utslag – vem som blev straffad och hur och vem som blev frisläppt. 32 sidor.

Uppdaterad