Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Detalj av Strömgatans räcke mot Norrström

Uppdaterad