Foto

Kvarteret Biljardbollen under byggnad vid Sandstensvägen i Olovslunds småstugeområde