Foto
Fotograf: Påhlman. Stockholms stadsmuseum

Kvarteret Biljardbollen under byggnad vid Sandstensvägen i Olovslunds småstugeområde

Uppdaterad