Foto

Stockholmsutställningen 1897, kemisk teknisk industri