Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Allmänna Gränd, Djurgårdsstaden. Ett stenhus, smyckad med en klocka. Klockan är från Meijers gjuteri, daterad 1735

Uppdaterad