Foto
Fotograf: Ronninger, Herman (1895-1976). Stadsmuseet i Stockholm

Ny notsättningsmaskin som ska skickas till Amerika

Uppdaterad