Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Rättegångs-handlingar, som utwisa den medborgerliga säkerheten. Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1815.

Rättegångshandling rörande fallet mellan diversehandlaren Carl Gustav Helsing som anklagade grosshandlaren Christian Hoffberg för inbrottsstöld. Texten är ett utdrag ur Stockholms stads kämnersrätts protocoll från år 1815. Kämnersrätten var en slags underdomstol som skötte personliga tvister, ordnings- och brottsmål.

Rapporter från rättegångar upptog en viktig del av nyhetspressen under 1800-talet. Denna skrift är utgiven i ett separat tryck från Marquardska tryckeriet.
8 sidor. Frakturstil.

Uppdaterad