Foto

Ungdomsblåsorkester spelar vid skolavslutning. Enskedefältets skola