Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Ungdomsblåsorkester spelar vid skolavslutning. Enskedefältets skola

Uppdaterad