Dekorativ illustration: Kvinna hukar framför en vedspis.
Köket i gården Stora Tensta, 1966. Foto: Göran H. Fredriksson. Stadsmuseet i Stockholm.

Hur har det sett ut här?

Undersök tillsammans med barnen vad som har funnits tidigare på platsen där förskolan ligger idag. Använd bildkonst och fotografier från Stockholmskällan för att upptäcka hur barnens närområde har förändrats.

Lärarhandledning för:

1. Hur beskriver barnen sin närmiljö?

Diskutera med barnen vad som finns kring förskolan idag.

  • Vad heter platsen? Varifrån har platsen fått sitt namn? Vad heter kvarteren i området där förskolan ligger?
  • Hur ser det ut kring förskolan?

2. Vad har funnits på platsen tidigare?

Använd Stockholmskällan för att ta reda på vad som funnits på platsen tidigare. Du kan söka efter bilder från platsen på två sätt: 1) Använd platsens namn som sökord, i rutan överst på sidan, eller 2) Aktivera platstjänster på lärplattan och tryck på startsidans knapp "Visa vad som finns nära mig". Visa en eller ett par bilder som visar hur platsen har sett ut. Diskutera med barnen på vilket sätt platsen har förändrats.

  • Har förskolan alltid legat på platsen? Hur har det sett ut på platsen tidigare?
  • Går det att känna igen något i bilden som finns kvar idag?
  • Hur kommer det sig att platsen har förändrats?

3. Hjälper kartan oss att hitta?

Om du tror att barnen är mogna för det kan du försöka använda kartan till hjälp för att navigera i omgivningen. Visa Stockholmskällans karta och hjälp barnen att orientera sig. Går det att förstå varifrån bilden av den historiska platsen kommer? 

Utgå ifrån barnens teorier och frågor för att tillsammans med barnen ta reda på mer om hur det har sett ut på platsen. 

Det här är ett förslag på ett pedagogiskt upplägg för förskolan, men fungerar också att använda som lektionsförslag för grundskolan.

Exempel: Platsen runt skolorna i Tensta

Så här har det sett ut tidigare på platsen strax intill där Elinsborgsskolan, Hjulstaskolan och Hyllingeskolan i Tensta ligger idag.
Stora Tensta gård har givit namn till området. Fram till slutet av 1960-talet var detta landsbygd. Dagens bostadshus ligger på det som tidigare var jordbruksmark. Under lång tid fungerade Järvafältet som övningsområde för militären. 

Uppdaterad