Dekorativt montage, tre svartvita foton på ljusblå bakgrund
Ungdomar lyssnar på föredrag 1959. Foto: John Kjellström. En Volkswagenbuss har krockat vid Sabbatsberg 1956. Foto; Sune Glype. En kvinna cyklar på Strandvägen 1952. Foto: Sture Ryman, alla Stadsmuseet i Stockholm.

Kortskrivning till en bild

Ett fotografi kan vara som ett fruset ögonblick i tiden, och väcka vår fantasi. Vad händer egentligen? Säger någon något? Utmärkt för att sätta igång skrivandet, alltså.

Lärarhandledning för:

Till dig som är lärare

Kortskrivning eller snabbskrivning är anspråkslös och måste inte bedömas eller sparas. Poängen är att väcka fantasin och ge idéer eleven kan arbeta vidare med. Den här uppgiften kan fungera som övningsuppgift för att eleverna ska komma igång med att skriva en lite längre berättelse utifrån en bild.

Kortskrivning sker ofta på kort tid för att eleven inte ska hinna vara självkritisk. Det går naturligtvis att ta bort tidspressen om det passar elevens förutsättningar bättre. Naturligtvis kan uppgiften också modifieras så att den genomförs muntligt.

Instruktion för uppgiften

Välj ut en bild att arbeta med. Eleven arbetar med en enda bild i kortskrivningen. Olika elever kan förstås arbeta med olika bilder. Du kan skriva ut bilden och ge den till eleverna, eller visa den med projektor på tavlan eller liknande. Ge eleverna en uppgift i taget och låt dem skriva i exempelvis 2 minuter. Lägg sedan undan det skrivna och ge dem en ny skrivuppgift. Exempel på skrivuppgifter finns formulerade som frågor nedan.

Låt gärna eleverna dela med sig av det de har skrivit.

Förslag på skrivuppgifter

 1. Vad tänker du på när du ser bilden?
  Vad känner du när du ser bilden?

 2. Beskriv bilden med ord, så noggrant du kan.
  "På bilden syns en..."
  "Den står bredvid..."
  "Till vänster finns..."

 3. Vem är huvudpersonen i bilden, tycker du?

 4. Låtsas att det är en film som någon har pausat. Vad hände när bilden "frystes"

 5. Låtsas att du kan se det som finns utanför bilden. Berätta vad som finns runtomkring!

 6. Låtsas att det går förbi en person i bilden. Berätta vem det är!
  Vart är personen på väg?

 7. Skriv en kort berättelse utifrån din bild. Välj berättarperspektiv - genom vems ögon tittar vi?
  En person?
  En byggnad?
  Ett föremål?
  Annat förslag?

Uppdaterad