Dekorativ Illustration: Handskrivet brev från barn till tomten, 1910
Brev till tomten, 1910. Författare: Lydia Sterner, 9 år. Stockholms stadsarkiv.

Skriv ett argumenterande brev till tomten

Hur gör du när du verkligen vill ha någonting? Har du något knep för att dina föräldrar ska säga ja, när du önskar något? I den här övningen får du öva dig i att argumentera. Börja med att läsa hur nioåriga Lydia gör för att hennes önskan ska gå i uppfyllelse.

Lärarhandledning för:

Som lärare kan du förändra och anpassa uppgiften efter din egen planering och bedömning. Båda uppgiften kan lösas enskilt eller i grupp.

Förslag på upplägg

Börja med att läsa Lydias brev till Sällskapet Jultomtarne tillsammans i klassen. Eleverna kan pröva att läsa handstilen om de vill. Eleverna diskuterar frågorna till brevet i smågrupper först. Därefter diskuterar hela klassen gemensamt. Förutom Lydias originalbrev finns brevet också i en transkriberad, renskriven version och i en förenklad version.

I den andra delen av uppgiften skriver eleverna varsitt eget brev till tomten, där de argumenterar för att öka sina chanser att få sin önskan uppfylld. Beroende på elevernas förkunskaper kanske ni behöver gå igenom genredragen för brev och upplägg för argumentation. Använd gärna Lydias brev som utgångspunkt. Många formuleringar är ålderdomliga jämfört med ett modernt brev, men strukturen är densamma. 

Lydias brev till jultomtarne

Renskriven version: Lydias brev till jultomtarne

”Stockholm den 12 november 1910.

Snälla jultomtar!

Jag har aldrig fått vara med på någon av Edra vackra julfester, vilka mina skolkamrater omtala. Mitt namn är Lydia Sterner, född den 5. Januari 1901 och går i Katarina södra folkskola vid Nytorget.

Min lärarinna heter Anna Bengtson och är mycket snäll och skicklig att undervisa. Jag går i femte kurs och har varit ordningsman i klassen alltsedan första kursen. Min pappa är Skeppstimmerman och har ofta varit länge borta på sjön, men är nu hemma, ty han är sjuklig. Mamma, som är snäll och duktig, samt mina tre syskon och jag, hafva dock hälsan, men äro fattiga.

Om jag ej kan få vara med på julfesten i år, kanske jag får bedja jultomtarna om en rolig julbok eller ett par vantar.

Högaktningsfullt
Lydia Sterner.
(9 år)

Adress: 53, Bondegatan ö. g. t. h.
Stockholm (Söder)”

Förenklad version: Lydias brev till jultomtarne

Stockholm den 12 november 1910

Snälla jultomtar!

Jag har aldrig varit på någon av era julfester. Men jag har hört att de är roliga. Det har mina klasskamrater sagt.

Jag heter Lydia Sterner och är född den 5 januari 1901. Jag går i Katarina södra skola vid Nytorget.

Min lärare heter Anna Bengtson. Hon är mycket snäll och jättebra på att lära ut. Jag går i femman och är ordningsman i klassen. Det har jag varit sedan jag gick i ettan.

Min pappa jobbar med att bygga båtar. Han har varit ute på havet länge. Nu är han hemma för han är sjuk. Mamma, jag och mina tre syskon är friska. Mamma är snäll och duktig, men vi är fattiga.

Jag hoppas att jag blir bjuden på er julfest i år. Om jag inte får komma önskar jag mig en rolig bok i julklapp, eller ett par vantar.

Med vänliga hälsningar
Lydia Sterner

Jag bor på Bondegatan 53, inne på gården till höger.

Elevmaterial

Uppgift 1 – Analysera Lydias brev till Jultomtarne

Börja med att läsa Lydias brev. Fundera sedan över följande frågor:

 1. Vem är Lydia?
  - hur gammal är hon?
  - hur ser hennes familj ut?
  - hur verkar hon ha det?
  - vad får du veta om Lydias klasskamrater?

 2. Vad vill Lydia?
  - varför skriver hon brevet?
  - vilka tre saker vill hon?
  - varför vill hon det, tror du?

 3. Lydia berättar lite om sig själv, sin familj och hur de har det. Vilka argument använder Lydia för att få det hon vill?

 4. Hur brukar du göra när du gärna vill ha något?

Uppgift 2 – Skriv ett eget brev till tomten

 1. Nu ska du skriva ett eget önskebrev till tomten. 
  För att öka chansen att få det du vill ha behöver du använda argument för att motivera varför du borde få det. 

  Tänk på att det kan vara effektfullt och effektivt att blanda sakliga argument och känsloargument för att motivera din önskan!
  Använd gärna Lydias brev som mall.

Uppdaterad