Stockholmskällans erbjudande till dig som är lärare

På Stockholmskällan hittar du historiskt källmaterial att använda fritt i din undervisning. Du hittar också lektionsförslag och lärarhandledningar att inspireras av. Dessutom kan du boka besök av Stockholmskällan i ditt klassrum, eller skolvisning på Stadsarkivet.

Uppdaterad