Text
Författare: Bremer, Fredrika (1801-1865). Stockholms stadsbibliotek

En violette. Funnen i Stockholm 1827. / Fredrika Bremer

Violette kunde man förr i tiden säga om en viol, alltså en blomma. I den här novellen är blomman en människa. Berättare är en doktor som under tio års tid fått besök av en gammal mjölkförsäljerska. Till slut blir arbetet alltför slitsamt för henne och hon upphör att komma. En bekant till gumman låter kalla på doktorn. Doktorn är först tveksam till om det finns så mycket att göra för den gamla men när han får berättat för sig hur godhjärtat och självuppoffrande hon levt ändrar han sig och vill försöka allt för att få henne frisk igen. 5 sidor. Denna novell ingår i boken Skisser, uppsatser och poem av Fredrika Bremer. Boken innehåller 16 prosatexter och 24 poem (dikter).

Utdrag ur Bremer, Fredrika, Skisser, uppsatser och poem. - 1908. - S. 8-12.

Uppdaterad