Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Nordöstra Vasastaden. Historisk bakgrund / Suzanne Lindhagen

Inledningskapitlet till Stockholms Stadsmuseums byggnadsinventering av nordöstra Vasastaden ger en historisk överblick av stadsplaneringen och bebyggelsen i området. Kapitlet innehåller många bilder och kartor och avslutas med en litteraturförteckning. 27 sidor

Historisk bakgrund
Inledning
1700-talet och Tillaeus´ karta
Vasastaden växer fram
Bostadsbyggandet
Skolans, vårdens och kyrkans byggnader
Övrig bebyggelse

Utdrag ur Nordöstra Vasastaden : byggnadshistorisk inventering 1975-1988. - 1988.

Uppdaterad