Foto

Högvakten på borggården, Stockholms slott, sedd från Storkyrkans torn